Tender

Image

Featured image for “ประกาศผลคัดเลือกผู้ขายพัสดุภายนอกเพื่อจัดหาครุภัณฑ์ในโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)”

ประกาศผลคัดเลือกผู้ขายพัสดุภายนอกเพื่อจัดหาครุภัณฑ์ในโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)

29 ก.ย. 2023

9:31 am

Featured image for “ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานคัดเลือกผู้ให้บริการงานปรับปรุงแก้ไขน้ำรั่วซึม (บริเวณดาดฟ้า , Roof Tank) อาคารหอพักพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (กรณีเร่งด่วน) ประจำปีงบประมาณ 2567  ระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567 )”

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานคัดเลือกผู้ให้บริการงานปรับปรุงแก้ไขน้ำรั่วซึม (บริเวณดาดฟ้า , Roof Tank) อาคารหอพักพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (กรณีเร่งด่วน) ประจำปีงบประมาณ 2567  ระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567 )

26 ก.ย. 2023

2:52 pm

Featured image for “ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานคัดเลือกผู้ให้บริการงานปรับปรุงแก้ไขน้ำรั่วซึมอาคารหอพักพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต(กรณีเร่งด่วน) ประจำปีงบประมาณ 2567 ระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567 )”

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานคัดเลือกผู้ให้บริการงานปรับปรุงแก้ไขน้ำรั่วซึมอาคารหอพักพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต(กรณีเร่งด่วน) ประจำปีงบประมาณ 2567 ระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567 )

26 ก.ย. 2023

2:49 pm

Featured image for “ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจำหน่ายซากวัสดุ-ครุภัณฑ์ ที่รื้อถอนจากงานปรับปรุงซ่อมภายในโครงการ”

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจำหน่ายซากวัสดุ-ครุภัณฑ์ ที่รื้อถอนจากงานปรับปรุงซ่อมภายในโครงการ

25 ก.ย. 2023

9:42 am

Featured image for “ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานคัดเลือกผู้ขายวัสดุงานสวนและวัสดุงานแม่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567)”

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานคัดเลือกผู้ขายวัสดุงานสวนและวัสดุงานแม่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567)

25 ก.ย. 2023

9:41 am

Featured image for “ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานคัดเลือกผู้ขายพัสดุงานจัดซื้อวัสดุงานช่าง ประจำปีงบประมาณ 2567  ครั้งที่ 1 (รอบเดือนตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)”

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานคัดเลือกผู้ขายพัสดุงานจัดซื้อวัสดุงานช่าง ประจำปีงบประมาณ 2567  ครั้งที่ 1 (รอบเดือนตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

25 ก.ย. 2023

9:38 am

Featured image for “ประกาศคัดเลือกผู้ให้บริการงานปรับปรุงแก้ไขน้ำรั่วซึม (บริเวณดาดฟ้า , Roof Tank) อาคารหอพักพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (กรณีเร่งด่วน) ประจำปีงบประมาณ 2567  ระยะเวลา 12  เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567 )”

ประกาศคัดเลือกผู้ให้บริการงานปรับปรุงแก้ไขน้ำรั่วซึม (บริเวณดาดฟ้า , Roof Tank) อาคารหอพักพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (กรณีเร่งด่วน) ประจำปีงบประมาณ 2567  ระยะเวลา 12  เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567 )

06 ก.ย. 2023

10:37 am

Featured image for “ประกาศคัดเลือกจ้างผู้รับจ้างภายนอกเพื่อแก้ไขซ่อมแซมงานซ่อมทั่วไป (กรณีเร่งด่วน) ประจำปีงบประมาณ 2567ระยะเวลา 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567)”

ประกาศคัดเลือกจ้างผู้รับจ้างภายนอกเพื่อแก้ไขซ่อมแซมงานซ่อมทั่วไป (กรณีเร่งด่วน) ประจำปีงบประมาณ 2567ระยะเวลา 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567)

06 ก.ย. 2023

10:16 am

Featured image for “ประกาศคัดเลือกผู้ให้บริการงานซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศทั้งหมดในพื้นที่ของสำนักงาน กรณีเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ 2567 ระยะเวลา 12 เดือน(1 ตุลาคม 2566 – 30   กันยายน 2567)”

ประกาศคัดเลือกผู้ให้บริการงานซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศทั้งหมดในพื้นที่ของสำนักงาน กรณีเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ 2567 ระยะเวลา 12 เดือน(1 ตุลาคม 2566 – 30   กันยายน 2567)

05 ก.ย. 2023

3:42 pm