Activity & Reservation

Image

กิจกรรม

ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์เป็นอาคารขนาดใหญ่ที่เหมาะแก่การจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น นิทรรศการ อบรมสัมมนา กระจายสินค้า งานจัดแสดง งานจัดเลี้ยง ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ประกอบไปด้วยหลายอาคารย่อย 6 อาคาร ดังนี้ อาคารเดอะแกรนด์, อาคารเดอะเด็ค, อาคารเดอะเซอร์เคิล, อาคารอีสวิงค์, อาคารเวสวิงค์, และอาคารนอร์ทวิงค์ สามารถรองรับผู้ร่วมงานได้ถึง 18,000 คน และยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบวงจรที่ทันสมัยอีกด้วย
Image

baanTU : SUP STATION

Image

TU SPORTS SUMMER CAMP

Image

มื้อดึกเป็นมื้อสำคัญ เพิ่มพลังในช่วงสอบ

Image

Workshop เย็บกระเป๋าผ้าสุดเก๋

Image