Facilities & Services

Image

เกี่ยวกับศูนย์ประชุม


ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์เป็นอาคารขนาดใหญ่ที่เหมาะแก่การจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น นิทรรศการ อบรมสัมมนา กระจายสินค้า งานจัดแสดง งานจัดเลี้ยง ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ประกอบไปด้วยหลายอาคารย่อย 6 อาคาร ดังนี้ อาคารเดอะแกรนด์, อาคารเดอะเด็ค, อาคารเดอะเซอร์เคิล, อาคารอีสวิงค์, อาคารเวสวิงค์, และอาคารนอร์ทวิงค์ สามารถรองรับผู้ร่วมงานได้ถึง 18,000 คน และยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบวงจรที่ทันสมัยอีกด้วย

10+

ปีที่ดำเนินกิจการ

25+

อาคาร

12+

ห้องประชุม
DSC02467 copy
DSC02460 copy
DSC02476 copy
DSC02491 copy
DSC02502 copy
DSC02450 copy
DSC02454 copy
Image

The Grand

ขนาด

xx

รองรับคนได้

1,000
Image
Image

The Deck

ขนาด

xx

รองรับคนได้

500
Image
Image

The Circle

ขนาด

xx

รองรับคนได้

500
Image
Image

North Wing Hall

ขนาด

xx

รองรับคนได้

200
Image
Image

EAST Wing Hall

ขนาด

xx

รองรับคนได้

200
Image
Image

WEST Wing Hall

ขนาด

xx

รองรับคนได้

400
Image
Image

Test center

ขนาด

xx

รองรับคนได้

500
Image

หอพักนักศึกษา

Image

หอพักรังสิต

Image

หอพักลำปาง

Image

หอพักพัทยา