Announcement

Image

Featured image for “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่ (สนับสนุนด้านโครงการ) ฝ่ายสารสนเทศ”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่ (สนับสนุนด้านโครงการ) ฝ่ายสารสนเทศ

04 มี.ค. 2024

12:56 pm

Featured image for “แจ้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ฝ่ายสารสนเทศ”

แจ้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ฝ่ายสารสนเทศ

22 ก.พ. 2024

1:29 pm

Featured image for “พื้นที่ให้เช่าภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต”

พื้นที่ให้เช่าภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต

20 ก.พ. 2024

3:00 pm

Featured image for “ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานประเภทพนักงานชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย”

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานประเภทพนักงานชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย

08 ก.พ. 2024

10:05 am

Featured image for “ประกาศรายชื่อสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานบริการ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย”

ประกาศรายชื่อสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานบริการ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย

06 ก.พ. 2024

10:37 am

Featured image for “ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี”

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี

01 ก.พ. 2024

2:03 pm

Featured image for “ประกาศรับสมัครผู้บริหารโครงการราชพฤกษ์ฮอลล์”

ประกาศรับสมัครผู้บริหารโครงการราชพฤกษ์ฮอลล์

30 ม.ค. 2024

3:43 pm

Featured image for “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี

29 ม.ค. 2024

3:46 pm

Featured image for “ประกาศผลการคัดเลือกร้านอาหารและซุ้มอาหาร พื้นที่ศูนย์อาหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ รังสิต”

ประกาศผลการคัดเลือกร้านอาหารและซุ้มอาหาร พื้นที่ศูนย์อาหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ รังสิต

26 ม.ค. 2024

2:24 pm