Announcement

Image

Featured image for “ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง ช่างเทคนิค”

ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง ช่างเทคนิค

26 ก.ย. 2023

2:37 pm

Featured image for “ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง ช่างซ่อมทั่วไป”

ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง ช่างซ่อมทั่วไป

26 ก.ย. 2023

2:35 pm

Featured image for “ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน 1 อัตรา”

ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน 1 อัตรา

15 ก.ย. 2023

3:05 pm

Featured image for “ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ (ฝ่ายพัฒนาธุกิจกีฬา)”

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ (ฝ่ายพัฒนาธุกิจกีฬา)

11 ก.ย. 2023

5:47 pm

Featured image for “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่  ฝ่ายพัฒนาธุรกิจกีฬา”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่  ฝ่ายพัฒนาธุรกิจกีฬา

28 ส.ค. 2023

2:28 pm

Featured image for “พื้นที่ให้บริการสำหรับผู้ประกอบการ บริเวณยิมเนเซียม 6”

พื้นที่ให้บริการสำหรับผู้ประกอบการ บริเวณยิมเนเซียม 6

22 ส.ค. 2023

8:07 pm

Featured image for “ประกาศผลการคัดเลือกร้านอาหารและซุ้มอาหาร พื้นที่ศูนย์อาหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ รังสิต”

ประกาศผลการคัดเลือกร้านอาหารและซุ้มอาหาร พื้นที่ศูนย์อาหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ รังสิต

21 ส.ค. 2023

2:38 pm

Featured image for “ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกร้านอาหารและซุ้มอาหาร พื้นที่ศูนย์อาหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต”

ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกร้านอาหารและซุ้มอาหาร พื้นที่ศูนย์อาหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

21 ส.ค. 2023

2:28 pm

Featured image for “ประกาศรับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง ฝ่ายพัฒนาธุรกิจกีฬา 1 อัตรา”

ประกาศรับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง ฝ่ายพัฒนาธุรกิจกีฬา 1 อัตรา

21 ส.ค. 2023

2:08 pm