Up comming


Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since
ดูทั้งหมด

Up comming


Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since
ดูทั้งหมด

Up comming


Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since
ดูทั้งหมด

Booking


Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since
ดูทั้งหมด
Image
Image

จองห้องประชุม

Image
Image

จองพื้นที่ร้านค้า

Image

News & Activities


Image
Featured image for “ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ หอพักนักศึกษา อาคารเขลางค์นคร และอุดรธรรมจักร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)”

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ หอพักนักศึกษา อาคารเขลางค์นคร และอุดรธรรมจักร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

No excerpt…
Featured image for “ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา คัดเลือกจ้างผู้รับจ้างภายนอกเพื่อแก้ไขซ่อมแซมงานซ่อมทั่วไป (กรณีเร่งด่วน) ประจำปีงบประมาณ 2567 ระยะเวลา 6 เดือน ( 1 เมษายน 2567 – 30 กันยายน 2567)”

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา คัดเลือกจ้างผู้รับจ้างภายนอกเพื่อแก้ไขซ่อมแซมงานซ่อมทั่วไป (กรณีเร่งด่วน) ประจำปีงบประมาณ 2567 ระยะเวลา 6 เดือน ( 1 เมษายน 2567 – 30 กันยายน 2567)

No excerpt…
Featured image for “ประกาศผลการขายทอดตลาดซากวัสดุ-ครุภัณฑ์ ที่รื้อถอนจากงานปรับปรุงซ่อมภายในโครงการ ปีงบประมาณ 2567 (ครั้งที่ 1)  ”

ประกาศผลการขายทอดตลาดซากวัสดุ-ครุภัณฑ์ ที่รื้อถอนจากงานปรับปรุงซ่อมภายในโครงการ ปีงบประมาณ 2567 (ครั้งที่ 1)  

No excerpt…
Featured image for “ประกาศผลการคัดเลือกผู้ขายพัสดุงานจัดซื้อวัสดุงานสวนและวัสดุงานแม่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2567  ครั้งที่ 2 (รอบเดือนเมษายน  – กันยายน 2567)”

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ขายพัสดุงานจัดซื้อวัสดุงานสวนและวัสดุงานแม่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2567  ครั้งที่ 2 (รอบเดือนเมษายน  – กันยายน 2567)

No excerpt…