Up comming


Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since
ดูทั้งหมด

Up comming


Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since
ดูทั้งหมด

Up comming


Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since
ดูทั้งหมด

Booking


Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since
ดูทั้งหมด
Image
Image

จองห้องประชุม

Image
Image

จองพื้นที่ร้านค้า

Image

News & Activities


Image
Featured image for “ประกาศคัดเลือกผู้ขายพัสดุงานจัดซื้อวัสดุงานสวนและวัสดุงานแม่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2567  ครั้งที่ 2 (รอบเดือนเมษายน  – กันยายน 2567)”

ประกาศคัดเลือกผู้ขายพัสดุงานจัดซื้อวัสดุงานสวนและวัสดุงานแม่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2567  ครั้งที่ 2 (รอบเดือนเมษายน  – กันยายน 2567)

No excerpt…
Featured image for “ประกาศคัดเลือกผู้ขายพัสดุงานจัดซื้อวัสดุงานช่าง ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2 (รอบเดือนเมษายน – กันยายน 2567)”

ประกาศคัดเลือกผู้ขายพัสดุงานจัดซื้อวัสดุงานช่าง ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2 (รอบเดือนเมษายน – กันยายน 2567)

No excerpt…
Featured image for “ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานคัดเลือกผู้ให้บริการงานซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศทั้งหมดในพื้นที่ของสำนักงาน กรณีเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ 2567 ระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)”

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานคัดเลือกผู้ให้บริการงานซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศทั้งหมดในพื้นที่ของสำนักงาน กรณีเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ 2567 ระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)

No excerpt…
Featured image for “ประกาศผลการคัดเลือกจ้างผู้รับจ้างภายนอกเพื่อแก้ไขซ่อมแซมงานซ่อมทั่วไป (กรณีเร่งด่วน) ประจำปีงบประมาณ 2567ระยะเวลา 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567)”

ประกาศผลการคัดเลือกจ้างผู้รับจ้างภายนอกเพื่อแก้ไขซ่อมแซมงานซ่อมทั่วไป (กรณีเร่งด่วน) ประจำปีงบประมาณ 2567ระยะเวลา 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567)

No excerpt…