สมัครหอพักนักศึกษามธ. ศูนย์รังสิต ปีการศึกษา 2567

Image

หอพักมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต         

*นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจากกองกิจการนักศึกษาทุกประเภท (ไม่รวมถึงทุนของสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร)
สามารถเลือกห้องพักได้เฉพาะโซน F หรือโซน M เท่านั้น ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขการรับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย

สอบถามเพิ่มเติม : 02 026 2345

ดูรายละเอียดห้องพัก >>> ที่นี่

คู่มือการสมัครหอพัก >> ที่นี่