ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่งช่างเทคนิค ฝ่ายบริหารพื้นที่ศูนย์ลำปาง 

Image