ประกาศผลการคัดเลือกจ้างผู้รับจ้างภายนอกเพื่อแก้ไขซ่อมแซมงานซ่อมทั่วไป (กรณีเร่งด่วน) ประจำปีงบประมาณ 2567ระยะเวลา 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567)

Image