Menu
CONTACT US : +(66) 2407-0000

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานคัดเลือกผู้ให้บริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศทั้งหมดในพื้นที่ของสำนักงาน กรณีเร่งด่วน ประจำปี 2565 ระยะเวลา 6 เดือน(เมย-กย65)

22 | March | 2022   15:23 น.

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ
Doc69.pdf Download