Menu
CONTACT US : +(66) 2407-0000

Tender

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานขายทอดตลาดซากวัสดุ-ครุภัณฑ์ ที่รื้อถอนจากงานปรับปรุงซ่อมแซมภายในโครงการ

12 | January | 2023   16:49 น.

ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม 2566

ประกาศขายทอดตลาดซากวัสดุ-ครุภัณฑ์ ที่รื้อถอนจากงานปรับปรุงซ่อมแซมภายในโครงการ

14 | December | 2022   11:00 น.

กำหนดยื่นซองเสนอราคา 5 มกราคม 2566 13.00 - 14.00 น.

Recent Posts

ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม 2566

ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม 2566

กำหนดยื่นซองเสนอราคา 5 มกราคม 2566 13.00 - 14.00 น.

กำหนดยื่นซองเสนอราคา 5 มกราคม 2566 13.00 - 14.00 น.

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)