ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานคัดเลือกผู้ให้บริการงานซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศทั้งหมดในพื้นที่ของสำนักงาน กรณีเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ 2567 ระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)

Image