สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  1. thai
  2. english
  3. Facebookหอพัก TU-DOME

ข้อมูลทั่วไป แผนที่ ผังหอพัก ติดต่อเรา

เป็นหอพักเอกชนที่บริหารงานโดยสำนักงานบริหารทรัพย์สินเเละกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหอพักนักศึกษาที่แยกอาคารที่พักอาศัย ระหว่างนักศึกษาหญิงกับนักศึกษาชายอย่างชัดเจน โดยมีอาคารสำหรับนักศึกษาหญิง 2 อาคาร ได้แก่อาคารโดม 1 และอาคารโดม 2 (อาคารละ 392 ห้อง) และมีอาคารสำหรับนักศึกษาชาย 1 อาคาร ได้แก่ อาคารโดม 3 (448 ห้อง) มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำอาคารตลอด 24 ชั่วโมง มีระบบกล้องวงจรปิดที่สามารถตรวจสอบเหตุการณ์ได้ และเพิ่มความสะดวกให้แก่นักศึกษา โดยนักศึกษาสามารถเข้า – ออก หอพักได้ตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยความปลอดภัยผ่านระบบ Access Control โดยใช้ Key Card

สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพัก

ได้แก่ เตียง ฟูกที่นอน โต๊ะเขียนหนังสือ ตู้เสื้อผ้า เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำน้ำอุ่น สามารถพักได้ห้องละไม่เกิน 3 คน (พักคนเดียวได้)

สิ่งอำนวยความสะดวกภายนอกห้องพัก

ได้แก่ เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ เครื่องอบผ้าหยอดเหรียญ ตู้กดน้ำหยอดเหรียญ ลิฟต์โดยสาร โถงเดินเล่น (อยู่ชั้น 2 ของแต่ละอาคาร) ลานจอดรถชั้นใต้ดินห้องพักรับรองมีเครื่องปรับอากาศพร้อม Free Wi – Fi

สิ่งอำนวยความสะดวกในบริเวณหอพัก

ได้แก่ ศูนย์อาหาร ร้านอาหารชั้นนำต่างๆ อาทิ MK, YAYOI, KFC, S&P ร้านค้าต่างๆ อาทิ WATSON, 7-11, ร้านอินเตอร์เน็ท ร้านซ่อมและจำหน่ายอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ ร้านทำผม ร้านซักรีด

การเดินทางไปมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

นักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักทียูโดม สามารถเดินทางไปมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตได้อย่างสะดวก โดยเดินข้ามสะพานลอยไปต่อรถบริการ NGV ที่บริการฟรี ซึ่งวิ่งอยู่ในตัวมหาลัยและนั่งไปถึงคณะต่างๆ ได้เลย ในเวลาค่ำที่รถ NGV เริ่มน้อย นักศึกษาก็ยังสามารถนั่งรถสองแถวที่มีค่าบริการเพียง 4 บาท ตลอดสาย

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

0-2101-9000 ต่อ 2101-2
089-204-5307
089-204-5308

นักศึกษาสามารถติดต่อรับบริการต่างๆ ได้ที่สำนักงานหอพักทียูโดมอยู่ชั้น1 อาคารโดม 3 เจ้าหน้าที่จะให้บริการในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น.(ยกเว้นเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ค่าใช้จ่ายในการเข้าพักหอพัก

1. สำหรับนักศึกษา
1.1 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา2557 (1 พ.ค.58 - 31 ก.ค.58)     
      เงินประกันความเสียหาย 3,000 บาท/ห้อง        
      ค่าห้องพัก 2,600 บาท/ห้อง/เดือน      
1.2 ปีการศึกษา 2558 (1 ส.ค. 58 - เม.ย.59) ระยะเวลาทำสัญญา 1 ปีการศึกษา
    1.2.1 ชำระแบบรายเดือน         
             - เงินประกันความเสียหาย 3,000 บาท/ห้อง 
             - เงินประกันสัญญา 10,400 บาท/ห้อง
             - ค่าห้องพักเดือนละ 4,000 บาท/ห้อง
    1.2.2 ชำระแบบรายเทอม         
             - เงินประกันความเสียหาย 3,000 บาท/ห้อง 
             - เงินประกันสัญญา 5,200 บาท/ห้อง
             - ค่าห้องพักเดือนละ 3,500 บาท/ห้อง*5 เดือน = 17,500 บาท/ห้อง
    1.2.3 ชำระแบบรายปี        
             - เงินประกันความเสียหาย 3,000 บาท/ห้อง 
             - ไม่มีเงินประกันสัญญา
             - ค่าห้องพักเดือนละ 3,000 บาท/ห้อง*9 เดือน = 27,000 บาท/ห้อง
2.สำหรับบุคลากร             
             - เงินประกันความเสียหาย 3,000 บาท/ห้อง 
             - เงินประกันสัญญา 3,000 บาท/ห้อง
             - ค่าห้องพักเดือนละ 3,000 บาท

หมายเหตุ 1. ค่าไฟฟ้า หน่วยละ 6.50 บาท
                2. ค่าน้ำประปา หน่วยละ 35 บาท
                3. ค่า Key Card ใบละ 100 บาท