1. thai
  2. english
  3. Facebookหอพักนักศึกษาโซน M


เป็นห้องพัก 4 คน อุปกรณ์ครุภัณฑ์ภายในห้องพัก ได้แก่ เตียงนอน ที่นอน ตู้เสื้อผ้า โต๊ะเขียนหนังสือ เก้าอี้ พัดลมเพดาน ห้องน้ำรวม

สิ่งอำนวยความสะดวกภายนอกห้องพัก

ตู้เย็น ไมโครเวฟ เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น เครื่องกรองน้ำ เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ตู้กดบริการเครื่องดื่ม ฟรีอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย ห้องดูโทรทัศน์ (True Vision) ห้องอ่านหนังสือ

อัตราค่าธรรมเนียม

หอพักเครื่องปรับอากาศ ห้องน้ำในตัว (อาคาร M2)

เทอมที่ 1        
อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก 1,300 บาท / คน / * 5 เดือน 6,500 บาท    
ค่าน้ำประปา 150 บาท / คน / *5 เดือน 750 บาท    
เงินประกัน 1,000 1,000 บาท    
  รวม 8,250 บาท    
เทอมที่ 2+เทอมที่ 3        
อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก 1,300 บาท / คน / * 5+1 เดือน 7,800 บาท    
ค่าน้ำประปา 150 บาท / คน / *5+1 เดือน 900 บาท    
  รวม 8,700 บาท    
หมายเหตุ :       
- ค่าไฟฟ้าหน่วยที่ 1-300
หน่วยละ 5 บาท  
- ค่าไฟฟ้าหน่วยที่ 301 ขึ้นไป หน่วยละ 6 บาท  
- เทอมที่ 3 คิดครึ่งราคา  

 

หอพักเครื่องปรับอากาศ ห้องน้ำรวม (อาคาร M2)

เทอมที่ 1        
อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก 1,200 บาท / คน / * 5 เดือน 6,000 บาท    
ค่าน้ำประปา 75 บาท / คน / *5 เดือน 375 บาท    
เงินประกัน 1,000 1,000 บาท    
  รวม 7,375 บาท    
เทอมที่ 2+เทอมที่ 3        
อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก 1,200 บาท / คน / * 5+1 เดือน 7,200 บาท    
ค่าน้ำประปา 75 บาท / คน / *5+1 เดือน 450 บาท    
  รวม 7,650 บาท    
หมายเหตุ :       
- ค่าไฟฟ้าหน่วยที่ 1-300
หน่วยละ 5 บาท  
- ค่าไฟฟ้าหน่วยที่ 301 ขึ้นไป หน่วยละ 6 บาท  
- เทอมที่ 3 คิดครึ่งราคา
 

 

หอพักพัดลม ห้องน้ำในตัว (อาคาร M1)

เทอมที่ 1        
อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก 1,000 บาท / คน / * 5 เดือน 5,000 บาท    
ค่าน้ำประปา 150 บาท / คน / *5 เดือน 750 บาท    
เงินประกัน 1,000 1,000 บาท    
  รวม 6,750 บาท    
เทอมที่ 2+เทอมที่ 3        
อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก 1,000 บาท / คน / * 5+1 เดือน 6,000 บาท    
ค่าน้ำประปา 150 บาท / คน / *5+1 เดือน 900 บาท    
  รวม 6,900 บาท    
หมายเหตุ :       
- ค่าไฟฟ้าหน่วยที่ 1-300
หน่วยละ 5 บาท  
- ค่าไฟฟ้าหน่วยที่ 301 ขึ้นไป หน่วยละ 6 บาท  
- เทอมที่ 3 คิดครึ่งราคา
 

 

หอพักพัดลม ห้องน้ำรวม (อาคาร M1)

เทอมที่ 1        
อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก 900 บาท / คน / * 5 เดือน 4,500 บาท    
ค่าน้ำประปา 75 บาท / คน / *5 เดือน 375 บาท    
เงินประกัน 1,000 1,000 บาท    
  รวม 5,875 บาท    
เทอมที่ 2+เทอมที่ 3        
อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก 900 บาท / คน / * 5+1 เดือน 5,400 บาท    
ค่าน้ำประปา 75 บาท / คน / *5+1 เดือน 450 บาท    
  รวม 5,850 บาท    
หมายเหตุ :       
- ค่าไฟฟ้าหน่วยที่ 1-300
หน่วยละ 5 บาท  
- ค่าไฟฟ้าหน่วยที่ 301 ขึ้นไป หน่วยละ 6 บาท  
- เทอมที่ 3 คิดครึ่งราคา