สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  1. thai
  2. english
  3. Facebookบุคลากร สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา

   

 

   
       
   

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา
yanyonga@gmail.com

   
   
รองผู้อำนวยการสายบริหาร
udomwej@gmail.com
    รองผู้อำนวยการสายหอพัก
tumavadee.chai@gmail.com
   

ผู้จัดการฝ่ายพัสดุและนิติการ
phinthukrai@gmail.com

  ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
thanasak.phao@gmail.com

 

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
mangkorntusport@gmail.com

   

ผู้จัดการฝ่ายบริหารพื้นที่ธุรกิจ
ศูนย์รังสิต
parichad.ch@gmail.com

 

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบริหารที่พัก
somphon.bird1@gmail.com

 

ผู้จัดการฝ่ายบริหารพื้นที่ศูนย์ประชุม
warinthippoo11@gmail.com

   

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและกายภาพ
thanu.tpmo@gmail.com

 

ผู้จัดการทั่วไป Learning Resort
Mr.sadit@gmail.com

 

ผู้จัดการฝ่ายบริหารพื้นที่ศูนย์ลำปาง
araya.rrsk@gmail.com