1. thai
  2. english
  3. Facebookหอพักศูนย์ลำปาง

ระเบียบหอพัก ประกาศและข่าวสาร ติดต่อเรา


 

หอพักมธ.ลำปาง

  • อาคารโดม ๑ สำหรับนักศึกษาหญิง มีห้องปรับอากาศ 46 ห้อง ห้องพัดลม 48  ห้อง รวมทั้งหมด  94 ห้อง
  • อาคารโดม ๒  แบ่งเป็นโซนหอพักนักศึกษาชายชั้น 1-3   มีห้องปรับอากาศ 28 ห้อง ห้องพัดลม 26 ห้อง รวม 54 ห้อง  และโซนหอพักนักศึกษาหญิงชั้น 4-5 มีห้องปรับอากาศ 24 ห้อง ห้องพัดลม 22 ห้อง รวม 46 ห้อง
  • ทั้งสองอาคารพักได้ห้องละ 4 คน มีห้องน้ำในตัว

ติดตามข่าวสารของหอพักได้ที่ Facebook Page: หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลําปาง หรือ

Facebook :https://www.facebook.com/TULP.dorm

หมายเหตุ 1. ค่าไฟฟ้า หน่วยละ 5 บาท
                2. ค่าน้ำประปา หน่วยละ 25 บาท