1. thai
  2. english
  3. Facebookหอพักนักศึกษาโซน C.E


เป็นห้องพักแบบ 2 เตียง ภายในห้องพักประกอบด้วย เตียงนอน โต๊ะหัวเตียง โต๊ะเขียนหนังสือ เก้าอี้ ตู้เสื้อผ้า เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำน้ำอุ่น เครื่องตรวจจับควันไฟ สัญญาณจานดาวเทียม 64 ช่อง ราวตากผ้า ลานซักล้างแยกเฉพาะเป็นสัดส่วน

สิ่งอำนวยความสะดวกภายนอกห้องพัก

ตู้เย็น โทรทัศน์ ไมโครเวฟ เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น เครื่องกรองน้ำ เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ อินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ลิฟต์โดยสาร

อัตราค่าธรรมเนียมโซน C,E ภาคการศึกษา 3/2561

อาคาร C1-C11 E1-E2        
อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก 1,200 บาท / คน / * 2 เดือน 2,400 บาท    
ค่าน้ำประปา 150 บาท / คน / * 2 เดือน 300 บาท    
  รวม 2,700 บาท / คน    

อัตราค่าธรรมเนียมโซน C,E ภาคการศึกษา 1/2562

อาคาร C1 C2 C6 C8 C9 C10 C11 E1 E2        
อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก 2,400 บาท / คน / * 5 เดือน 12,000 บาท    
ค่าน้ำประปา 150 บาท / คน / *5 เดือน 750 บาท    
เงินประกัน 3,000 บาท    
  รวม 15,750 บาท / คน    
อาคาร C3 C4 C5 C7        
อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก 2,700 บาท / คน / * 5 เดือน 13,500 บาท    
ค่าน้ำประปา 150 บาท / คน / *5 เดือน 750 บาท    
เงินประกัน 3,000 บาท    
  รวม 17,250 บาท / คน    

อัตราค่าธรรมเนียมโซน C,E ภาคการศึกษา 2/2562

อาคาร C1 C2 C6 C8 C9 C10 C11 E1 E2        
อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก 2,400 บาท / คน / * 5 เดือน 12,000 บาท    
ค่าน้ำประปา 150 บาท / คน / *5 เดือน 750 บาท    
  รวม 12,750 บาท / คน    
อาคาร C3 C4 C5 C7        
อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก 2,700 บาท / คน / * 5 เดือน 13,500 บาท    
ค่าน้ำประปา 150 บาท / คน / *5 เดือน 750 บาท    
  รวม 14,250 บาท / คน    
หมายเหตุ :       
- ค่าไฟฟ้าหน่วยที่ 1-150
หน่วยละ 5 บาท  
- ค่าไฟฟ้าหน่วยที่ 151 ขึ้นไป หน่วยละ 6 บาท