1. thai
  2. english
  3. Facebook

#


ร้านค้าและบริการ

ศูนย์อาหารทิวสน
ศูนย์อาหารทิวสนโดมอยู่ห่างจากอาคารอินเตอร์โซนประมาณ 500 เมตร เปิดให้บริการเมื่อปี 2551 มีร้านอาหารทั้งสิ้น 10 ร้าน ร้านเครื่องดื่ม 2 ร้าน บู๊ธอาหารว่าง 6 บู๊ธ ร้าน 7–eleven ในหมู่บ้านจำนวน 5 ร้าน คือ หน้าอาคาร B6 อาคาร C4 อาคาร 14 ชั้น ศูนย์ธุรกิจแห่งใหม่ และศูนย์อาหารสังคมศาสตร์ 2

ร้านซัก อบ รีด
ร้านซัก อบ รีด สำนักงานฯ จัดหาร้านซักรีดในราคาสวัสดิการ ให้บริการจำนวน 7 ร้าน (อาคาร A2, B3, B7, C3, C5, C10,หอใน) และติดตั้งเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญทุกอาคาร อาคารละ 3-4 เครื่อง

ตู้เครื่องดื่มหยอดเหรียญ
ตู้เครื่องดื่มหยอดเหรียญ ใต้อาคารที่พัก

โทรศัพท์สายตรง
บริการโทรศัพท์สายตรงประจำห้องพัก (5,000 เลขหมาย)

บริการไปรษณีย์
บริการไปรษณีย์ เมื่อมีจดหมายหรือไปรษณียภัณฑ์มาถึงนักศึกษา สามารถติดต่อ ณ NOC C1

สนามกีฬาภายในบริเวณหมู่บ้าน
สนามกีฬาภายในบริเวณหมู่บ้าน คือ โรงยิมอินเตอร์โซน เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00 ถึง 22.00น.ประกอบด้วย สนามแบดมินตัน 6 สนาม สนามบาสเก็ตบอล สนามวอลเลย์บอล โต๊ะเทเบิ้ลเทนนิส 2 โต๊ะและสนามเซปัคตระกร้อ

ศูนย์ธุรกิจแห่งใหม่
ศูนย์ธุรกิจแห่งใหม่ข้างอาคารอินเตอร์โซน ประกอบไปด้วย ร้าน 7–eleven, ไอที, แว่นบิวตี้ฟูล, ร้านเบเกอร์รี่เครื่องดื่ม, ร้านจำหน่ายหนังสือ, ร้านจักรยาน, TOT , ร้านถ่ายรูป ร้านถ่ายเอกสาร เป็นต้น