Menu
CONTACT US : +(66) 2407-0000

Tender

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการดูแลและทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

24 | September | 2020   23:07 น.

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการดูแลและทำความสะอาดสระว่ายน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ระยะเวลา 3 เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดและงานบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค

23 | September | 2020   15:52 น.

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดและงานบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค พื้นที่กลุ่มอาคารศูนย์สุขศาสตร์และหอสมุดกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีคัดเลือก

Recent Posts

ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565

ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565

ร่างเอกสารประกวดราคา+ร่างประกาศ+ ร่างTOR ครั้งที่3 งานประกวดราคาจ้างเหมาบริการบูรณาการระบบรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 (e-bidding)

ร่างเอกสารประกวดราคา+ร่างประกาศ+ ร่างTOR ครั้งที่3 งานประกวดราคาจ้างเหมาบริการบูรณาการระบบรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 (e-bidding)

กำหนดลงทะเบียน 9 - 17 กุมภาพันธ์ 2563 8.30 - 16.30 น.

กำหนดลงทะเบียน 9 - 17 กุมภาพันธ์ 2563 8.30 - 16.30 น.