Menu
CONTACT US : +(66) 2028-2222

Tender

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างและร่างประกาศประกวดรราคาจ้างและร่างขอบเขตข้อกำหนด(TOR) งานประกวดราคาจ้างปรับปรุงทางจักรยานรอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

24 | February | 2020   10:23 น.

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างและร่างประกาศประกวดรราคาจ้างและร่างขอบเขตข้อกำหนด(TOR) งานประกวดราคาจ้างปรับปรุงทางจักรยานรอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (e-bidding)" ประกาศร่างวันที่ 24/02/2563 สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 27/02/2563 รายละเอียดดังแนบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง สำหรับจัดทำห้องสอบแบบอิเล็กทรอนิกส์ อาคารศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

03 | February | 2020   16:38 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง สำหรับจัดทำห้องสอบแบบอิเล็กทรอนิกส์ อาคารศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Recent Posts

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้ง RMU (Ring Main Unit) สำหรับอาคาร C9 และอาคารยิมเนเซียม 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้ง RMU (Ring Main Unit) สำหรับอาคาร C9 และอาคารยิมเนเซียม 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานขายทอดตลาดซากวัสดุและครุภัณฑ์ ที่รื้อถอนจากงานปรับปรุงซ่อมแซมภายในโครงการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานขายทอดตลาดซากวัสดุและครุภัณฑ์ ที่รื้อถอนจากงานปรับปรุงซ่อมแซมภายในโครงการ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานประกวดราคาจ้างปรับปรุงทางจักรยานรอบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (e-bidding)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานประกวดราคาจ้างปรับปรุงทางจักรยานรอบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (e-bidding)