Menu
CONTACT US : +(66) 2407-0000

Tender

ประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาจ้างเหมางานเปลี่ยนสายไฟฟ้าและเปลี่ยนรางเดินสายไฟฟ้า สถานีสูบน้ำหลังอาคาร A3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

05 | November | 2020   14:40 น.

ยื่นข้อเสนอในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 08.30-16.30 น.

ประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน (SOS Pole) ในพื้นที่ของสำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา

22 | October | 2020   12:01 น.

ยื่นข้อเสนอในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 8.30-16.30 น.

Recent Posts

ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565

ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565

ร่างเอกสารประกวดราคา+ร่างประกาศ+ ร่างTOR ครั้งที่3 งานประกวดราคาจ้างเหมาบริการบูรณาการระบบรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 (e-bidding)

ร่างเอกสารประกวดราคา+ร่างประกาศ+ ร่างTOR ครั้งที่3 งานประกวดราคาจ้างเหมาบริการบูรณาการระบบรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 (e-bidding)

กำหนดลงทะเบียน 9 - 17 กุมภาพันธ์ 2563 8.30 - 16.30 น.

กำหนดลงทะเบียน 9 - 17 กุมภาพันธ์ 2563 8.30 - 16.30 น.