Menu
CONTACT US : +(66) 2028-2222

Tender

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงทางจักรยานรอบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (e-bidding)

02 | March | 2020   11:28 น.

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงทางจักรยานรอบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (e-bidding)

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างและร่างประกาศประกวดรราคาจ้างและร่างขอบเขตข้อกำหนด(TOR) งานประกวดราคาจ้างดำเนินการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำ สระว่ายน้ำด้วยระบบเกลือ ศูนย์กีฬาทางน้ำ

27 | February | 2020   10:51 น.

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างและร่างประกาศประกวดรราคาจ้างและร่างขอบเขตข้อกำหนด(TOR) งานประกวดราคาจ้างดำเนินการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำ สระว่ายน้ำด้วยระบบเกลือ ศูนย์กีฬาทางน้ำ

Recent Posts

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้ง RMU (Ring Main Unit) สำหรับอาคาร C9 และอาคารยิมเนเซียม 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้ง RMU (Ring Main Unit) สำหรับอาคาร C9 และอาคารยิมเนเซียม 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานขายทอดตลาดซากวัสดุและครุภัณฑ์ ที่รื้อถอนจากงานปรับปรุงซ่อมแซมภายในโครงการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานขายทอดตลาดซากวัสดุและครุภัณฑ์ ที่รื้อถอนจากงานปรับปรุงซ่อมแซมภายในโครงการ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานประกวดราคาจ้างปรับปรุงทางจักรยานรอบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (e-bidding)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานประกวดราคาจ้างปรับปรุงทางจักรยานรอบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (e-bidding)