Menu
CONTACT US : +(66) 2028-2222

Tender

ร่างเอกสารและร่างประกาศสำหรับงานประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง สำหรับจัดทำห้องสอบแบบอิเล็กทรอนิกส์ อาคารศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต (e-bidding)

04 | December | 2019   16:51 น.

ร่างเอกสารและร่างประกาศสำหรับงานประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง สำหรับจัดทำห้องสอบแบบอิเล็กทรอนิกส์ อาคารศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต (e-bidding)วันที่ประกาศ 04/12/2562 วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 11/12/2562 รายละเอียดดังแนบ

Recent Posts

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง สำหรับจัดทำห้องสอบแบบอิเล็กทรอนิกส์ อาคารศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง สำหรับจัดทำห้องสอบแบบอิเล็กทรอนิกส์ อาคารศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบควบคุมการเข้า-ออกบุคคล อาคารหอพัก

ประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบควบคุมการเข้า-ออกบุคคล อาคารหอพัก

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง สำหรับจัดทำห้องสอบแบบอิเล็กทรอนิกส์ อาคารศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง สำหรับจัดทำห้องสอบแบบอิเล็กทรอนิกส์ อาคารศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)