Menu
CONTACT US : +(66) 2028-2222

Tender

ประกวดราคาซื้อหุ่นยนต์ทำความสะอาดระบบอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19 | March | 2020   14:34 น.

ประกวดราคาซื้อหุ่นยนต์ทำความสะอาดระบบอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างดำเนินการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำ สระว่ายน้ำ ด้วยระบบเกลือ ศูนย์กีฬาทางน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

12 | March | 2020   16:51 น.

ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างดำเนินการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำ สระว่ายน้ำ ด้วยระบบเกลือ ศูนย์กีฬาทางน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Recent Posts

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้ง RMU (Ring Main Unit) สำหรับอาคาร C9 และอาคารยิมเนเซียม 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้ง RMU (Ring Main Unit) สำหรับอาคาร C9 และอาคารยิมเนเซียม 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานขายทอดตลาดซากวัสดุและครุภัณฑ์ ที่รื้อถอนจากงานปรับปรุงซ่อมแซมภายในโครงการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานขายทอดตลาดซากวัสดุและครุภัณฑ์ ที่รื้อถอนจากงานปรับปรุงซ่อมแซมภายในโครงการ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานประกวดราคาจ้างปรับปรุงทางจักรยานรอบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (e-bidding)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานประกวดราคาจ้างปรับปรุงทางจักรยานรอบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (e-bidding)