Menu
CONTACT US : +(66) 2407-0000

Tender

ประกาศขายทอดตลาดซากวัสดุและครุภัณฑ์ ที่รื้อถอนจากงานปรับปรุงซ่อมแซมภายในโครงการ

08 | February | 2021   09:51 น.

กำหนดลงทะเบียน 9 - 17 กุมภาพันธ์ 2563 8.30 - 16.30 น.

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ห้องคอมพิวเตอร์ 3 และห้อง LAVENDER 2 ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต (e-bidding)

04 | February | 2021   09:56 น.

ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 8.30 - 16.30 น.

Recent Posts

ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565

ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565

ร่างเอกสารประกวดราคา+ร่างประกาศ+ ร่างTOR ครั้งที่3 งานประกวดราคาจ้างเหมาบริการบูรณาการระบบรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 (e-bidding)

ร่างเอกสารประกวดราคา+ร่างประกาศ+ ร่างTOR ครั้งที่3 งานประกวดราคาจ้างเหมาบริการบูรณาการระบบรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 (e-bidding)

กำหนดลงทะเบียน 9 - 17 กุมภาพันธ์ 2563 8.30 - 16.30 น.

กำหนดลงทะเบียน 9 - 17 กุมภาพันธ์ 2563 8.30 - 16.30 น.