Menu
CONTACT US : +(66) 2407-0000

Tender

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ศูนย์อาหารสังคมศาสตร์

28 | August | 2020   14:52 น.

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ศูนย์อาหารสังคมศาสตร์ 1 และศูนย์อาหารสังคมศาสตร์ 2 (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์ สำหรับสำรองใช้เปลี่ยนในโครงการ ประจำปีการศึกษา 1/2563

28 | August | 2020   11:40 น.

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์ สำหรับสำรองใช้เปลี่ยนในโครงการ ประจำปีการศึกษา 1/2563

Recent Posts

ประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน 2564

ประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน 2564

ในวันที่ 29 มีนาคม 2564 - 8 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.

ในวันที่ 29 มีนาคม 2564 - 8 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.

ตั้งแต่วันที่22/03/2564สิ้นสุดวันที่29/03/2564

ตั้งแต่วันที่22/03/2564สิ้นสุดวันที่29/03/2564