Menu
CONTACT US : +(66) 2028-2222

Tender

เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมยื่นข้อเสนอให้บริการอินเตอร์เน็ต และติดตั้งเครือข่ายใยแก้วนำแสง

08 | May | 2020   15:44 น.

เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมยื่นข้อเสนอให้บริการอินเตอร์เน็ต และติดตั้งเครือข่ายใยแก้วนำแสงภายในหอพักมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต สำนักงานบริหารทรพย์สินและกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงทางจักรยานรอบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (e-bidding)

02 | March | 2020   11:28 น.

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงทางจักรยานรอบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (e-bidding)

Recent Posts

รับฟังคำวิจารณ์ 30/11/2563 สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 3/12/2563

รับฟังคำวิจารณ์ 30/11/2563 สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 3/12/2563

ยื่นข้อเสนอในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 08.30-16.30 น.

ยื่นข้อเสนอในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 08.30-16.30 น.

ยื่นข้อเสนอในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 8.30-16.30 น.

ยื่นข้อเสนอในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 8.30-16.30 น.