Menu
CONTACT US : +(66) 2028-2222

Tender

ร่างประกาศประกวดราคา+ร่างเอกสารประกวดราคา+ร่าง tor งานประกวดราคาเช่าเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 2,371 เครื่อง สำหรับอาคารหอพักศึกษา (ระยะเวลาเช่า 3 ปี) (e-bidding) ครั้งที่ 1

01 | December | 2020   11:00 น.

รับฟังคำวิจารณ์ 30/11/2563 สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 3/12/2563

ประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาจ้างเหมางานเปลี่ยนสายไฟฟ้าและเปลี่ยนรางเดินสายไฟฟ้า สถานีสูบน้ำหลังอาคาร A3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

05 | November | 2020   14:40 น.

ยื่นข้อเสนอในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 08.30-16.30 น.

Recent Posts

รับฟังคำวิจารณ์ 30/11/2563 สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 3/12/2563

รับฟังคำวิจารณ์ 30/11/2563 สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 3/12/2563

ยื่นข้อเสนอในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 08.30-16.30 น.

ยื่นข้อเสนอในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 08.30-16.30 น.

ยื่นข้อเสนอในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 8.30-16.30 น.

ยื่นข้อเสนอในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 8.30-16.30 น.