Menu
CONTACT US : +(66) 2028-2222

งานประกวดราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายสำหรับศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center)

21 | May | 2020   10:10 น.

ไฟล์แนบ
BOQ_6.pdf Download
BOQเปล่า_4.pdf Download
TOR_5.pdf Download
ประกาศประกวดราคา_2.pdf Download
เอกสารประกวดราคา.pdf Download