Menu
CONTACT US : +(66) 2028-2222

ประกาศร่างเอกสารและร่างประกาศและร่างTOR(ฉบับปรับปรุงครั้งที่2) งานประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้งสำหรับจัดทำห้องสอบแบบอิเล็กทรอนิกส์ อาคารศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต (e-bidding)

06 | January | 2020   14:19 น.

วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 09/01/2563 รายละเอียดดังแนบ 

ไฟล์แนบ
BOQ_3.pdf Download
BOQ_เปล่า_2.pdf Download
TOR ปรับปรุง ครั้งที่2.pdf Download
ร่าง_ประกาศประกวดราคาซื้อ_ปรับปรุง ครั้งที่ 2.pdf Download
ร่าง_เอกสารประกวดราคาซื้อ_ปรับปรุง ครั้งที่ 2.pdf Download