Menu
CONTACT US : +(66) 2028-2222

Tender

ประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน (SOS Pole) ในพื้นที่ของสำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา

22 | October | 2020   12:01 น.

ยื่นข้อเสนอในวันที่ 2/11/2563 8.30-16.30 น.

ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกร้านอาหารและซุ้มอาหารศูนย์อาหารท่าพระจันทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ท่าพระจันทร์

08 | October | 2020   15:19 น.

ส่งเอกสารการสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 5-15 ตุลาคม 2563

Recent Posts

ยื่นข้อเสนอในวันที่ 2/11/2563 8.30-16.30 น.

ยื่นข้อเสนอในวันที่ 2/11/2563 8.30-16.30 น.

ส่งเอกสารการสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 5-15 ตุลาคม 2563

ส่งเอกสารการสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 5-15 ตุลาคม 2563

ยื่นข้อเสนอในวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.

ยื่นข้อเสนอในวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.