Menu
CONTACT US : +(66) 2407-0000

Tender

ประกาศประกวดราคาเช่าพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศในห้องพัก จำนวน 2,508 เครื่อง (ระยะเวลาเช่า 3 ปี) e-bidding

10 | June | 2021   13:41 น.

ยื่นข้อเสนอวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 08.30 - 16.30 น.

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการคัดเลือกผู้รับจ้าง ภายนอกเพื่อจัดหาครุภัณฑ์

27 | May | 2021   17:10 น.

ระยะเวลา 1 มิถุนายน 2564 - 30 กันยายน 2564

Recent Posts

ยื่นข้อเสนอวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 08.30 - 16.30 น.

ยื่นข้อเสนอวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 08.30 - 16.30 น.

ระยะเวลา 1 มิถุนายน 2564 - 30 กันยายน 2564

ระยะเวลา 1 มิถุนายน 2564 - 30 กันยายน 2564

ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564

ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564