Menu
CONTACT US : +(66) 2028-2222

Tender

งานประกวดราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายสำหรับศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center)

21 | May | 2020   10:10 น.

งานประกวดราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายสำหรับศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center)

เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมยื่นข้อเสนอให้บริการอินเตอร์เน็ต และติดตั้งเครือข่ายใยแก้วนำแสง

08 | May | 2020   15:44 น.

เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมยื่นข้อเสนอให้บริการอินเตอร์เน็ต และติดตั้งเครือข่ายใยแก้วนำแสงภายในหอพักมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต สำนักงานบริหารทรพย์สินและกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Recent Posts

งานประกวดราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายสำหรับศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center)

งานประกวดราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายสำหรับศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center)

เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมยื่นข้อเสนอให้บริการอินเตอร์เน็ต และติดตั้งเครือข่ายใยแก้วนำแสงภายในหอพักมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต สำนักงานบริหารทรพย์สินและกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมยื่นข้อเสนอให้บริการอินเตอร์เน็ต และติดตั้งเครือข่ายใยแก้วนำแสงภายในหอพักมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต สำนักงานบริหารทรพย์สินและกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายสำหรับศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center)

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายสำหรับศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center)