Menu
CONTACT US : +(66) 2028-2222

จองคอร์ทสนามกีฬา Booking Court Now!

03 | February | 2020   15:31 น.

สนามกีฬาธรรมศาสตร์ เปลี่ยนมาใช้ระบบการจองคอร์ทสนามแบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.psm.tu.ac.th/Sportservice

เริ่มต้น 5 กุมภาพันธ์ 2563

สนามกีฬาที่เปิดให้จองแบบออนไลน์ มีดังนี้
- สนามเทนนิส
- สนามแบดมินตัน ยิมเนเซียม4
- สนามแบดมินตัน ยิมอินเตอร์โซน
- สนามสควอช หลังอาคารยิมเนเซียม7

ไฟล์แนบ
How to.png Download