Menu
CONTACT US : +(66) 2407-0000

ศูนย์บริการการกีฬา

08 | March | 2019   00:00 น.

เนื่องจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นที่ที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาและบุคคลากร นอกจากสภาพแวดล้อมแล้วการมีสุขภาพแข็งแรงก็นับว่าเป็นองค์ประกอบ สำคัญที่ช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ท่ามกลางภาพแวดล้อมสีเขียวสนามกีฬามหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ มาตรฐานแข่งขันระดับนานาชาติ พื้นที่อำนวยความสะดวกครบวงจร เหมาะสำหรับการจัดแข่งขันกีฬา งานเลี้ยง กีฬาสี อบรม สัมมนา รองรับผู้เข้าร่วมงานได้ตั้งแต่ 500-20,000 คน พร้อมด้วยสถานที่ออกกำลังกายหลากหลายรูปแบบ ทั้งกีฬากระแสหลัก เช่น ห้องฟิตเนส สระว่ายน้ำ สนามเทนนิส หรือจะเป็นกีฬาทางเลือกสำหรับผู้ชื่นชอบความท้าทาย ใหม่ๆ เช่น ลานเอ็กซ์ตรีม สควอช และหน้าผาจำลอง