Menu
CONTACT US : +(66) 2028-2222

Sports Dormitory  l  คอร์สเรียน

คอร์สเรียน

สิ่งอำนวยความสะดวก

คอร์สเรียน

คอร์สว่ายน้ำ
การว่ายน้ำนอกจากจะเป็นกิจกรรมที่คนส่วนมากชื่นชอบ เนื่องจากทำให้ผ่อนคลายร่างกายจากความร้อนแล้ว การว่ายน้ำยังเป็นทักษะที่ทุกคนควรมีติดตัวเพื่อสามารถเอาตัวรอดได้ในกรณีฉุกเฉิน ทางศูนย์กีฬาทางน้ำ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตมีเปิดสอนว่ายน้ำให้กับเด็กและบุคคลทั่วไป โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ คอร์สเดี่ยว และคอร์สหมู่ โดยคอร์สเดี่ยวราคา 2,500 บาท/คอร์ส 10 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง สำหรับคอร์สหมู่จะจัดเป็น 1 ผู้สอนต่อ 2-3 ผู้เรียน คอร์สละ 3,600 บาท เปิดสอนตั้งแต่เวลา 7.00-21.00 น. ที่สระว่ายน้ำอควาติค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เทควันโด้
เทควันโด้เป็นทั้งกีฬาและศิลปะการป้องกันตัวที่ได้รับความนิยมมาก เทควันโด้เป็นกีฬาที่ต้องเรียนรู้อย่างมีแบบแผนจากผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ การฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอตามแบบแผนนั้นจะนำไปสู่สุขภาพร่างกายที่ดีมีวินัยและสามารถนำเอาไปต่อยอดได้ในอนาคต คอร์สเทควันโด้เปิดสอนทุกวัน คอร์สละ 2,000 บาท เรียนจำนวน 20 ครั้ง, เรียนจันทร์-ศุกร์จำนวน 12ครั้ง คอร์สละ 1,400 บาท และ เรียนเสาร์-อาทิตย์จำนวน 8 ครั้ง คอร์สละ 1,100 บาท ถ้าหากวันธรรมดาเปิดบริการตั้งแต่ 18.00-19.30 น. และ วันเสาร์-อาทิตย์ตั้งแต่ 15.30-17.00 น. ที่ยิมเทควันโด้ อาคารอควาติค