Menu
CONTACT US : +(66) 2028-2222

Sports Dormitory  l  ห้องฟิตเนส

ห้องฟิตเนส

ถ้าหากว่าการเล่นกีฬาไม่ใช่ทางของคุณเรามีบริการฟิตเนสภายในมหาวิทยาลัย โดยเปิดให้บริการทั้ง 3 ที่ ที่แรกคือฟิตเนสทียู(Fitness TU) ตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 อาคารศูนย์กีฬาทางน้ำ เป็นห้องบริหารร่างกายขนาดกว้างขวาง ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ห้องน้ำในตัวทั้งชาย หญิงและผู้พิการ เครื่องออกกำลังกายครบครัน แบ่งการใช้งานออกเป็น 4 โซนอย่างชัดเจน ได้แก่ Warm-up, Cardio, Free weight, Machine เปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ(หยุดเฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์) เวลา 07.00 – 10.00 น. และ 14.00 – 21.00 น. ค่าบริการครั้งละ 100 บาท ฟิตเนสบี(Fitness B) ตั้งอยู่ข้างหน้าอาคารหอพัก B3 เพื่อให้นักศึกษาได้เข้ามาใช้บริการโดยไม่ต้องเดินทางไกล เพียงแค่เดินออกมาหน้าหอเท่านั้นเปิดให้บริการเฉพาะนักศึกษาหอพักใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เท่านั้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทุกวันจันทร์ - เสาร์ เวลา 15.00 – 21.00 น. Fitness C ตั้งอยู่ข้างหน้าอาคารหอพัก C5 เปิดให้บริการเฉพาะนักศึกษาหอพักในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เท่านั้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทุกวันจันทร์ – เสาร์ เวลา 15.00 – 21.00 น.

สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องฟิตเนส