Menu
CONTACT US : +(66) 2407-0000

อาคารเดอะเด็คเป็นอาคารลักษณะเรียบง่ายและมีพื้นที่โล่งกว้าง แบ่งเป็นสองชั้น พื้นที่ชั้นล่าง 4,600 ตร.ม. พื้นที่ชั้นบน 4,700 ตร.ม. ส่วนใหญ่จะถูกใช้เป็นพื้นที่สำหรับรองรับผู้เข้าสอบจำนวนมาก สามารถรองรับผู้เข้าสอบได้มากทีสุดถึง 15,000 คน นอกจากนี้เดอะเด็คยังสามารถจัดกิจกรรมในรูปแบบอื่นๆ เช่น กระจายสินค้า สัมมนา จัดแสดงสินค้า งานเลี้ยงบริษัท เป็นพื้นที่ที่สามารถปรับใช้ตามความต้องการของผู้เช่าได้อย่างหลากหลาย

สิ่งอำนวยความสะดวก

THE DECK

บริการเสริมภายในอาคาร

 • อุปกรณ์กระจายเสียง
 • บริการประชาสัมพันธ์
 • บริการจัดสถานที่
 • จัดห้องสัมมนา
 • จัดหาโต๊ะและเก้าอี้​
 • บริการจัดหาของว่าง

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
 • ศูนย์อาหาร
 • ตู้ATM
 • ลานจอดรถ
 • ห้องพยาบาล
 • เครื่องปรับอากาศทั้งอาคาร

การเดินทาง: ยานภาหนะส่วนตัว, รถประจำทาง ปอ.29, 39, 510 
รถตู้โดยสาร สายหมอชิต-มธ รังสิต, สายอนุเสาวรีย์-มธ รังสิต, สายมธ ท่าพระจันทร์

ติดต่อ: 063-2038130, 02-5644091
E-mail: seminar@psm.tu.ac.th
Facebook Page: ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต