Menu
CONTACT US : +(66) 2407-0000

ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์

08 | March | 2019   00:00 น.

ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 120 ไร่ เหมาะแก่การจัดกิจกรรมขนาดใหญ่เช่น การสอบ การแข่งขันกีฬา การสัมมนา การกระจายสินค้า ในพื้นที่ดังกล่าวประกอบไปด้วยอาคาร 6 อาคาร ได้แก่ อาคารเดอะเด็ค, อาคารเดอะแกรนด์, อาคารเดอะเซอร์เคิล, อาคารอีสวิงค์, อาคารเวสวิงค์ และอาคารนอร์ทวิงค์ แต่ละอาคารจะมีโครงสร้างและประโยชน์ใช้สอยต่างกันขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้เช่าพื้นที่ได้เลือกอย่างหลากหลาย นอกจากนี้ในตัวอาคารต่างๆยังมีห้องขนาดเล็กมากกว่า 17 ห้อง และสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเพียงพอแก่การรองรับผู้ร่วมงานได้ถึง 18,000 คน เช่น ศูนย์บริการอาหาร ลานจอดรถ จุดบริการรับฝากของ ทางศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ยังเป็นศูนย์สอบที่มีบริการจัดสอบแบบครบวงจร ทั้งการจัดระบบสมัครสอบ ออกข้อสอบ พิมพ์ข้อสอบ จัดการสอบ สอบสัมภาษณ์ สอบวัดสมรรถนะ การตรวจข้อสอบ เก็บรักษาข้อสอบ การทำลายข้อสอบ รองรับผู้เข้าสอบได้พร้อมกัน สูงสุด 15,000 คน การบริการดังกล่าวได้รับความไว้วางใจจากหลายหน่วยงาน