Menu
CONTACT US : +(66) 2407-0000

Student Dormitory  l  หอพักโซน M

หอพักโซน M

เป็นห้องพัก 4 คน อุปกรณ์ครุภัณฑ์ภายในห้องพัก ได้แก่ เตียงนอน ที่นอน ตู้เสื้อผ้า โต๊ะเขียนหนังสือ เก้าอี้ พัดลมเพดาน ห้องน้ำรวม

สิ่งอำนวยความสะดวก

หอพักโซน M

เป็นห้องพัก 4 คน อุปกรณ์ครุภัณฑ์ภายในห้องพัก ได้แก่ เตียงนอน ที่นอน ตู้เสื้อผ้า โต๊ะเขียนหนังสือ เก้าอี้ พัดลมเพดาน ห้องน้ำรวม

สิ่งอำนวยความสะดวกภายนอกห้องพัก

ตู้เย็น ไมโครเวฟ เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น เครื่องกรองน้ำ เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ตู้กดบริการเครื่องดื่ม ฟรีอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย ห้องดูโทรทัศน์ (True Vision) ห้องอ่านหนังสือ

อัตราค่าธรรมเนียม

หอพักเครื่องปรับอากาศ ห้องน้ำในตัว (อาคาร M2)

ภาคการศึกษา 3/2561        
อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก 650 บาท / คน / * 2 เดือน 1,300 บาท    
ค่าน้ำประปา 150 บาท / คน / *2 เดือน 300 บาท    
  รวม 1,600 บาท / คน    
ภาคการศึกษา 1/2562        
อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก 1,300 บาท / คน / * 5 เดือน 6,500 บาท    
ค่าน้ำประปา 150 บาท / คน / *5 เดือน 750 บาท    
เงินประกัน   2,000 บาท    
  รวม 9,250 บาท / คน    
ภาคการศึกษา 2/2562        
อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก 1,300 บาท / คน / * 5 เดือน 6,500 บาท    
ค่าน้ำประปา 150 บาท / คน / * 5 เดือน 750 บาท    
  รวม 7,250 บาท / คน    
หมายเหตุ :       
- ค่าไฟฟ้าหน่วยที่ 1-300 หน่วยละ 5 บาท  
- ค่าไฟฟ้าหน่วยที่ 301 ขึ้นไป หน่วยละ 6 บาท  
- เทอมที่ 3 คิดครึ่งราคา  

 

หอพักเครื่องปรับอากาศ ห้องน้ำรวม (อาคาร M2)

ภาคการศึกษา 3/2561        
อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก 600 บาท / คน / * 2 เดือน 1,200 บาท    
ค่าน้ำประปา 75 บาท / คน / *2 เดือน 150 บาท    
  รวม 1,350 บาท / คน    
ภาคการศึกษา 1/2562        
อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก 1,200 บาท / คน / * 5 เดือน 6,000 บาท    
ค่าน้ำประปา 75 บาท / คน / * 5 เดือน 375 บาท    
เงินประกัน   2,000 บาท    
  รวม 8,375 บาท / คน    
ภาคการศึกษา 2/2562        
อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก 1,200 บาท / คน / * 5 เดือน 6,000 บาท    
ค่าน้ำประปา 75 บาท / คน / *5 เดือน 375 บาท    
  รวม 6,375 บาท / คน    
หมายเหตุ :       
- ค่าไฟฟ้าหน่วยที่ 1-300 หน่วยละ 5 บาท  
- ค่าไฟฟ้าหน่วยที่ 301 ขึ้นไป หน่วยละ 6 บาท  
- เทอมที่ 3 คิดครึ่งราคา   

 

หอพักพัดลม ห้องน้ำในตัว (อาคาร M1)

ภาคการศึกษา 3/2561        
อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก 500 บาท / คน / * 2 เดือน 1,000 บาท    
ค่าน้ำประปา 150 บาท / คน / * 2 เดือน 300 บาท    
  รวม 1,300 บาท / คน    
ภาคการศึกษา 1/2562        
อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก 1,000 บาท / คน / * 5 เดือน 5,000 บาท    
ค่าน้ำประปา 150 บาท / คน / *5 เดือน 750 บาท    
เงินประกัน   2,000 บาท    
  รวม 7,750 บาท / คน    
ภาคการศึกษา 2/2562        
อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก 1,000 บาท / คน / * 5 เดือน 5,000 บาท    
ค่าน้ำประปา 150 บาท / คน / *5 เดือน 750 บาท    
  รวม 5,750 บาท / คน    
หมายเหตุ :       
- ค่าไฟฟ้าหน่วยที่ 1-300 หน่วยละ 5 บาท  
- ค่าไฟฟ้าหน่วยที่ 301 ขึ้นไป หน่วยละ 6 บาท  
- เทอมที่ 3 คิดครึ่งราคา  

 

หอพักพัดลม ห้องน้ำรวม (อาคาร M1)

ภาคการศึกษา 3/2561        
อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก 450 บาท / คน / * 2 เดือน 900 บาท    
ค่าน้ำประปา 75 บาท / คน / * 2 เดือน 150 บาท    
  รวม 1,050 บาท / คน    
ภาคการศึกษา 1/2562        
อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก 900 บาท / คน / * 5 เดือน 4,500 บาท    
ค่าน้ำประปา 75 บาท / คน / *5 เดือน 375 บาท    
เงินประกัน   2,000 บาท    
  รวม 6,875 บาท / คน    
ภาคการศึกษา 2/2562        
อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก 900 บาท / คน / * 5 เดือน 4,500 บาท    
ค่าน้ำประปา 75 บาท / คน / *5 เดือน 375 บาท    
  รวม 4,875 บาท / คน    
หมายเหตุ :       
- ค่าไฟฟ้าหน่วยที่ 1-300 หน่วยละ 5 บาท  
- ค่าไฟฟ้าหน่วยที่ 301 ขึ้นไป หน่วยละ 6 บาท  
- เทอมที่ 3 คิดครึ่งราคา

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร 

  1. โทร: 02 407 0000
  2. Application LINE : @baantuofficial
  3. Facebook: สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา ธรรมศาสตร์ (https://www.facebook.com/psm.tu/)
  4. ลิ้งค์การสมัคร: http://www.psm.tu.ac.th/register