Menu
CONTACT US : +(66) 2028-2222

Student Dormitory  l  หอพักโซน C,E

หอพักโซน C,E

เป็นห้องพักแบบ 2 เตียง ภายในห้องพักประกอบด้วย เตียงนอน โต๊ะหัวเตียง โต๊ะเขียนหนังสือ เก้าอี้ ตู้เสื้อผ้า เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำน้ำอุ่น เครื่องตรวจจับควันไฟ สัญญาณจานดาวเทียม 64 ช่อง ลานซักล้างแยกเฉพาะเป็นสัดส่วน

สิ่งอำนวยความสะดวก

เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น เครื่องกรองน้ำ เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ

หอพักโซน C,E

เป็นห้องพักแบบ 2 เตียง ภายในห้องพักประกอบด้วย เตียงนอน โต๊ะหัวเตียง โต๊ะเขียนหนังสือ เก้าอี้ ตู้เสื้อผ้า เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำน้ำอุ่น เครื่องตรวจจับควันไฟ สัญญาณจานดาวเทียม 64 ช่อง  ลานซักล้างแยกเฉพาะเป็นสัดส่วน

 

สิ่งอำนวยความสะดวกภายนอกห้องพัก

ตู้เย็น โทรทัศน์  เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น เครื่องกรองน้ำ เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ อินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ลิฟต์โดยสาร

 

 

อัตราค่าธรรมเนียมโซน C,E ภาคการศึกษา 3/2561

อาคาร C1-C11 E1-E2

อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก 1,200 บาท/คน/*2 เดือน 2,400 บาท
ค่าน้ำประปา 150 บาท/คน/*2 เดือน 300 บาท
  รวมทั้งหมด 2,700 บาท/คน

 

อัตราค่าธรรมเนียมโซน C,E ภาคการศึกษา 1/2562

 

อาคาร C1 C2 C6 C8 C9 C10 C11 E1 E2

อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก 2,400 บาท/คน/*5 เดือน 12,000 บาท
ค่าน้ำประปา 150 บาท/คน/*5 เดือน 750 บาท
เงินประกัน   3,000 บาท
  รวมทั้งหมด 15,750 บาท/คน

 

อาคาร C3 C4 C5 C7

อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก 2,700 บาท/คน/* 5 เดือน 13,500 บาท
ค่าน้ำประปา 150 บาท/คน/*5 เดือน 750 บาท
เงินประกัน   3,000 บาท
  รวมทั้งหมด 17,250 บาท/คน

 

อัตราค่าธรรมเนียมโซน C,E ภาคการศึกษา 2/2562

 

อาคาร C1 C2 C6 C8 C9 C10 C11 E1 E2

อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก 2,400 บาท/คน/*5 เดือน 12,000 บาท
ค่าน้ำประปา 150 บาท/คน/*5 เดือน 750 บาท
  รวมทั้งหมด 12,750 บาท/คน

 

อาคาร C3 C4 C5 C7

อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก 2,700 บาท/คน/*5 เดือน 13,500 บาท
ค่าน้ำประปา 150 บาท/คน/*5 เดือน 750 บาท
  รวมทั้งหมด 14,250 บาท/คน

 

หมายเหตุ :       
- ค่าไฟฟ้าหน่วยที่ 1-150  หน่วยละ 5 บาท  
- ค่าไฟฟ้าหน่วยที่ 151 ขึ้นไป หน่วยละ 6 บาท

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร 

  1. โทร: 02151 0015-17, 02151 5229
  2. Application LINE : @baanTU
  3. Facebook: สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา ธรรมศาสตร์ (https://www.facebook.com/psm.tu/)
  4. ลิ้งค์การสมัคร: http://www.psm.tu.ac.th/register