Menu
CONTACT US : +(66) 2028-2222

Student Dormitory  l  หอพักนักศึกษาอาคารโดม 1

หอพักนักศึกษาอาคารโดม 1

หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ภายใต้การบริหารงานโดยสำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา มีเป้าหมายเพื่อให้บริการที่พักอาศัยที่มีความสะดวก สะอาด และปลอดภัยแก่นักศึกษา นักศึกษาจึงมีโอกาสในการใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่ ทั้งในรูปแบบการทำกิจกรรม เล่นกีฬา ใช้เวลาว่างเข้าห้องสมุดหรือห้องอ่านหนังสือ รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตอื่นๆ อาคาร “โดม 1” มีจำนวนห้องรวม 94 ห้อง สำหรับนักศึกษาหญิง เป็นห้องพัดลม 48 ห้อง ห้องปรับอากาศ 46 ห้อง ภายในห้องนอนประกอบด้วย เตียงนอน 2 ชั้น ขนาด 3 ฟุตครึ่ง พร้อมที่นอน ตู้เสื้อผ้า ห้องละ 4 ชุด โต๊ะอ่านหนังสือและเก้าอี้ พัดลมเพดาน มีซิงค์ล้างจานอยู่ระเบียงห้องพัก

สิ่งอำนวยความสะดวก

ไมโครเวฟ เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ

หอพักนักศึกษาอาคารโดม 1

      อาคาร “โดม 1” มีจำนวนห้องรวม 94 ห้อง สำหรับนักศึกษาหญิง เป็นห้องพัดลม 48 ห้อง ห้องปรับอากาศ 46 ห้อง ภายในห้องนอนประกอบด้วย เตียงนอน 2 ชั้น ขนาด 3 ฟุตครึ่ง พร้อมที่นอน ตู้เสื้อผ้า ห้องละ 4 ชุด โต๊ะอ่านหนังสือและเก้าอี้ พัดลมเพดาน มีซิงค์ล้างจานอยู่ระเบียงห้องพัก


สิ่งอำนวยความสะดวกภายนอกห้องพัก

 • ห้องอ่านหนังสือ
 • ห้องส่วนกลาง (Common Room)
 • เตาไมโครเวฟ
 • โทรทัศน์
 • ตู้เย็น 2 เครื่อง
 • โต๊ะและเก้าอี้สำหรับรับประทานอาหารหรือทำกิจกรรมร่วมกัน
 • เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
 • Free Wi-Fi
 • ตู้กดน้ำฟรีระบบ RO
 • ร้านค้ามินิมาร์ท
 • ระบบ CCTV
 • ระบบควบคุมประตูอัตโนมัติ

บริการอื่นๆ

 • บริการห้องครัวไทยและพืชผักสวนครัว
 • จำหน่ายน้ำดื่มโดมและบริการจัดส่งถึงห้องพัก
 • บริการยาสามัญประจำบ้านไว้ให้บริการกรณีเจ็บป่วย และรถรับ-ส่งกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน
 • พนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง
 • พนักงานทำความสะอาดส่วนกลาง

อัตราค่าธรรมเนียมหอพักทั้ง 3 เทอม: 3/61 1/62 และ2/62​

 

ค่าสาธารณูปโภคคิดตามที่ใช้จริง

 1). ค่าน้ำประปา หน่วยละ 25.00 บาท (ชำระไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป)
 2). ค่าไฟฟ้า หน่วยละ 5.00 บาท (ชำระไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป)
หมายเหตุ   ค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้า อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามค่าใช้ไฟฟ้าผันแปร (ค่าเอฟที)
ทั้งนี้จะประกาศให้ทราบก่อนการเปลี่ยนแปลงไม่น้อยกว่า 1 เดือน

*การรับสมัครและค่าธรรมเนียมในการพักเป็นไปตามประกาศของสำนักงานฯ แต่ละปีการศึกษา*

ช่องทางติดต่อสื่อสาร

1. Facebook Page: หอพักมธ.ศูนย์ลำปาง (http://www.facebook.com/TULP.dorm)

2. Application “TUDorm Lampang”

3. Line@ : @baantulp

4. สำนักงาน: 054-237971 กด 5181-5182

5. มือถือ: 063-2038133

6.ลิ้งค์การสมัคร :http://www.psm.tu.ac.th/lpregis