Menu
CONTACT US : +(66) 2407-0000

Staff Dormitory  l  หอพักแพทย์

หอพักแพทย์

ห้องเดี่ยว สามารถพักได้ 2 คน สำหรับบุคลากรกลุ่มสุขศาสตร์ แบ่งเป็น 2 ฝั่ง คือ ฝั่ง A ตั้งแต่ชั้น 9-10 สำหรับบุคลากรหญิง และ ฝั่ง B ชั้น 4 ห้อง 407-415 และชั้น 5-10 สำหรับบุคลากรชาย-หญิง มีอุปกรณ์คุรุภัณฑ์ภายในห้องพักได้แก่ เตียงนอน ตูเสื้อผ้า โต๊ะเขียนหนังสือ เก้าอี้ พัดลมเพดาน

สิ่งอำนวยความสะดวก

หอพักแพทย์

ห้องเดี่ยว สามารถพักได้ 2 คน สำหรับบุคลากรกลุ่มสุขศาสตร์ แบ่งเป็น 2 ฝั่ง คือ ฝั่ง A ตั้งแต่ชั้น 9-10 สำหรับบุคลากรหญิง และ ฝั่ง B ชั้น 4 ห้อง 407-415 และชั้น 5-10 สำหรับบุคลากรชาย-หญิง มีอุปกรณ์คุรุภัณฑ์ภายในห้องพักได้แก่ เตียงนอน ตูเสื้อผ้า โต๊ะเขียนหนังสือ เก้าอี้ พัดลมเพดาน

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคารหอพัก

ลิฟต์โดยสาร ตู้เย็น ไมโครเวฟ TV Cable TV เครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น เครื่องกรองน้ำ เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ โทรศัพท์สายตรงภายในหอ ฟรีอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย เครื่องสูบลมจักรยาน

อัตราค่าห้องพัก

ค่าห้องพัก 900   บาท  
ค่าน้ำประปา 150   บาท / ท่าน  
เงินประกัน 500   บาท  
ค่าไฟฟ้าหน่วยที่ 1-150 หน่วยละ 5   บาท  
ค่าไฟฟ้าหน่วยที่ 151 ขึ้นไปหน่วยละ 6   บาท  

หมายเหตุ

- เข้าพัก 6 เดือนขึ้นไป หากไม่ครบสัญญา สำนักงานฯ จะริบค่าเช่าล่วงหน้า ในวันที่ย้ายออกคืนเฉพาะค่าประกันความเสียหาย
- ต้องทำเรื่องหักค่าห้องพักและสาธารณูปโภครายเดือนผ่านธนาคารทหารไทย หรือ สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าพัก บุคคลากรที่เข้าเวรเท่านั้น 
- ค่าไฟฟ้าคิดตามการใช้งานจริง 
- ค่าน้ำเหมาจ่ายตามที่สำนักงานฯ กำหนด

วิธีการสมัคร

- ขอรับใบสมัครได้ที่ห้องเจ้าหน้าที่หอพักโรงพยาบาลฯ ชั้น 1 หรือ ดาวน์โหลดได้ที่นี่

หลักฐานการสมัคร

- หนังสือรับรองการเป็นบุคคลากรจากหน่วยงาน
- คำรับรองจากหน่วยงาน (กรณีเป็นลูกจ้างชั่วคราว, ลูกจ้างงบโครงการ)
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 ใบ

 

คิวสมัครหอแพทย์ บุคลากร

ดาวน์โหลดได้ที่นี่