Menu
CONTACT US : +(66) 2407-0000

Staff Dormitory  l  หอพักบุคลากร โซน A

หอพักบุคลากร โซน A

สิ่งอำนวยความสะดวก

หอพักบุคลากร โซน A

อาคารหอพักโซน A (อาคาร A1-A3) ห้องพักเดี่ยว มีอุปกรณ์ครุภัณฑ์ภายในห้องพัก ได้แก่ เตียงนอน โต๊ะหัวเตียง ตู้เสื้อผ้า โต๊ะเขียนหนังสือ เก้าอี้ โทรศัพท์สายตรง ADSL ในราคาพิเศษ เครื่องปรับอากาศ ราวตากผ้า เครื่องตรวจจับควันไฟ ลานซักล้างแยกเฉพาะเป็นสัดส่วน ห้องน้ำในตัวพร้อมเครื่องทำน้ำอุ่น เคเบิลทีวี

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคารหอพัก

ลิฟต์โดยสาร อินเตอร์เน็ตไร้สาย เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น เครื่องกรองน้ำ เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ตู้กดน้ำหยอดเหรียญ ระบบโทรทัศน์วงจรปิด ลิฟท์โดยสาร ระบบประตูอัตโนมัติ (Access Control)

อัตราค่าห้องพักคิดตามอัตราเงินเดือน

หมายเหตุ

   - เข้าพัก 6 เดือนขึ้นไป หากไม่ครบสัญญาสำนักงานฯ จะริบค่าเช่าล่วงหน้า ในวันที่ย้ายออกคืนเฉพาะค่าประกันความเสียหาย 
   - ต้องทำเรื่องหักค่าห้องพักและค่าสาธารณูปโภครายเดือนผ่านธนาคารทหารไทย หรือสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
   - ค่าไฟฟ้าคิดตามการใช้งานจริง
   - ค่าไฟฟ้าหน่วยที่ 1-150 หน่วยละ 5 บาท
   - ค่าไฟฟ้าหน่วยที่ 151 ขึ้นไป หน่วยละ 6 บาท
   - ค่าน้ำเหมาจ่ายตามที่สำนักงานฯ กำหนด

 

หลักฐานการสมัคร

- หนังสือรับรองการเป็นบุคลากรจากหน่วยงาน
- คำรับรองจากหน่วยงาน (กรณีเป็นลูกจ้างชั่วคราว, ลูกจ้างงบโครงการ) 
- สำเนาบัตรประชาชน 
- สำเนาทะเบียนบ้าน 
- รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 ใบ 
- สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด

 

คิวหอพักบุคลากรโซน A

ดาวน์โหลดได้ที่นี่

** สำนักงานจะไม่จัดทำบัตรจอดรถยนต์สำหรับผู้พักอาศัยที่ขอออกบัตรจอดรถใหม่ เนื่องจากสถานที่จอดไม่เพียงพอ โดยจะจัดทำบัตรจอดรถเฉพาะกรณีเปลี่ยนรถเท่านั้น **

วิธีการสมัคร

- ขอรับใบสมัครได้ที่ฝ่ายหอพักบุคลากรอาคาร14 ชั้น ชั้น 2  หรือ ดาวน์โหลดได้ที่นี่