Menu
CONTACT US : +(66) 2407-0000

Announcement

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นลูกจ้าง รอบที่ 3 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

10 | February | 2021   20:31 น.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นลูกจ้าง รอบที่ 3 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติ์มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ รอบที่ 3 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

08 | February | 2021   09:57 น.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติ์มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ รอบที่ 3 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

Recent Posts

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติ์มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ รอบที่ 4 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติ์มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ รอบที่ 4 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล รอบที่ 4 รับสมัครระหว่าง 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2564

รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล รอบที่ 4 รับสมัครระหว่าง 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นลูกจ้าง รอบที่ 3 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นลูกจ้าง รอบที่ 3 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ